سمینار علی عمانی (به روز شده با متن کامل)

موضوع: دنباله‌دارها، از پیدایش تا مرگ
ارائه دهنده: علی عمانی
تاریخ ارائه: 12 آبان 1392
زمان: 45 دقیقه
دریافت: PDF - PowerPoint
 
چکیده:
دنباله‌دار‌ها باشکوه‌ترین اجرام منظومه‌ی شمسی‌اند که ظاهرشان با آن‌ چه در واقعیت هستند تفاوت بسیاری دارد. هنگامی که این اجرام یخی به نزدیکی خورشید می‌رسند در نتیجه‌ی افزایش تشعشعات و باد‌های خورشیدی، موادی از سطح هسته‌ی‌ آن‌ها‌ تبخیر می‌شود و موجب ایجاد شبه جوی موقتی، رقیق، و البته بسیار بزرگ (در مقایسه با هسته‌ی خود دنباله‌دار و ابعاد سیارات) در اطرافشان می‌شود که گیسو نام دارد. شناخت دنباله‌دارها راهی برای شناخت و کشف چگونگی پیدایش منظومه شمسی، سیاره زمین و حیات بشر بروی زمین هستند. اکنون که چندین دنباله‌دار فعال در آسمان داریم، هدف این سمینار، آشنایی بیشتر با ماهیت، شکل‌گیری، انواع، مدار و چگونگی مرگ دنباله‌دارها است.