کلاس‌های آموزش نجوم

نجوم مقدماتی: مدرس علیرضا آقاجمالی، دوشنیه ها ١٧تا ١٩، ١٠ جلسه، قیمت ٥٠٠٠٠ تومان
عکاسی نجومی: مدرس ذبیح موسوی، پنجشنبه ها ١٥ تا ١٧، ١٠ جلسه، قیمت ٥٠٠٠٠ تومان
نجوم نظری (سطح دو): مدرس امیرحسین رنجبر، شنبه ها ١٧ تا ١٩، ١٠ جلسه، قیمت ٦٠٠٠٠ تومان
نجوم عملی (سطح دو): مدرس ذبیح موسوی، پنجشنبه ها ١٧ تا ١٩، ١٠ جلسه، قیمت ٦٠٠٠٠ تومان
 
محل برگزاری کلاس‌ها: بلوار امیرکبیر، روبه‌روی باغ‌حوض، برج صنعت، ورودی سوم، طبقه‌ی اول، واحد 124
 
شروع کلاس‌ها از ٢٥ آبان