سمینار معین نعمتی

موضوع ارائه: معرفی ستاره‌های ولف-رایه  
ارائه دهنده: معین نعمتی
تاریخ ارائه: یکشنبه 26 اردیبهشت 1395
مدت زمان ارائه: حدود 50 دقیقه
 
چکیده:
ستارگان رده‌یO طی تحول دستخوش تغییراتی می‌شوند. برخی از آن‌ها به ساختار جدید و متفاوتی از ستارگان می‌رسند که با نام ولف-رایه (Wolf-Rayet) شناخته می‌شوند. این گونه‌ی تحول یافته، از نظر مشخصات فیزیکی و ویژگی‌های ساختاری با ستارگان خورشید مانند تفاوت بسیاری دارند و باعث شده بسیار مورد توجه قرار گیرند. از جمله‌ی این تفاوت‌ها در اندازه، عمر، انرژی تولید شده، عناصر تشکیل دهنده و... است. همچنین ویژگی‌های جالب این ستارگان که باعث تشکیل سحابی‌های حبابی می‌شود نیز بررسی می‌شود.
در این ارائه، دسته بندی این ستارگان، ساختار و چگونگی تحول از تولد تا پایان زندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.