گزارش روئیت هلال شوال 1437 انجمن اخترشناسی شیراز

طبق هماهنگی قبلی انجام شده با ستاد استهلال استان فارس، انجمن اخترشناسی شیراز طبق سالهای گذشته اقدام به تشکیل گروه روئیت هلال برای اول ماه شوال سال 1437 کرد. این گروه حدود دو هفته قبل از برنامه تشکیل و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفت. گروه روئیت هلال انجمن اخترشناسی شیراز با سرگروهی آقای محمود عبدالهی، آقای علی محمدی به عنوان محاسب، خانم زهرا اسلاملو به عنوان مستندساز و آقایان فرزاد اشکر و علی عمانی به عنوان رصدگر در روز 15 تیر 1395، ساعت 17:00 کار خود را آغاز کردند. با توجه به اینکه از روز 14 تیر جبهه گرد و خاک شدیدی از سوی کشور سوریه و عراق بروی منطقه شکل گرفته بود، انتظار حضور ریزگردهایی می‌رفت. اما با آغاز کار، گروه متوجه حضور ریزگردهایی بیش از حد انتظار شد. با این حال تلاش‌ها ادامه یافت ولی به دلیل ایجاد توده گرد و خاک در افق امکان رصد هلال ماه با چشم مسلح و غیرمسلح میسر نشد.
با این وجود، در یک اقدام عکاسی توسط آقای فرزاد اشکر، تنها نشانه از ماه و سیاره زهره در یک فریم به جا ماند که در تصویر زیر قابل تشخیص هستند.
 
 
با توجه با استناد با رصدهای دیگر گروه‌ها، روز 16 تیر ماه اول ماه شوال و عید سعید فطر در ایران است. انجمن اخترشناسی شیراز این عید را به همه هم‌وطنان و مسلمان‌ها تبریک می‌گوید.