سمینار عرفان کشاورز (بخش اول)

موضوع: ساختار فیزیکی درون ستاره ها (بخش اول)
ارائه کننده: عرفان کشاورز
مدت زمان ارائه: حدود 55 دقیقه
 
در این سمینار که در سه قسمت و در تاریخ‌های 27 تیر و 3 و 10 مرداد 1395 ارائه خواهد شد، نگاهی گذرا به ساختار فیزیکی ستارگان خواهیم داشت. همانطور که می‌دانیم زمانی که ستارگان به تعادل هیدرواستاتیک می‌رسند وارد رشته‌ی اصلی (در نمودار H-R) شده و بیشترین مدت عمر خود را در این رشته سپری می‌کنند. بنابراین از تعادل هیدرواستاتیک یک ستاره و ساختار درونی آن شروع کرده و سپس به چگونگی سنتز هسته‌ای ستاره خواهیم پرداخت. ستارگان متوسط و ستارگان بزرگ ساختارهای تولید انرژی متفاوتی از یکدیگر دارند که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این سمینار سعی خواهد شد که مخاطب عام و دارای اطلاعات پایه و عمومی پیرامون فیزیک ستارگان، این بار از منظر ریاضیات، با نحوه‌ی محاسبات علمی و معادلات مورد استفاده بیشتر آشنا گردند.