معرفی نامزدهای تصدی سرپرستی انجمن اخترشناسی شیراز (علی غریبی زیارتی)

آقای علی غریبی زیارتی با پیشینه‌ای به شرح زیر نامزد سرپرستی دوره آینده انجمن اخترشناسی شیراز شده‌اند:
• دیپلم رشته ریاضی‌فیزیک 
• عضو انجمن اخترشناسی شیراز
• عضو تیم اجرایی رویت هلال فرهنگ‌سرای نجوم شیراز
• شرکت در کارگاه سه روزه اختفا و گرفت در فرهنگ‌سرای نجوم شیراز
• شرکت در کارگاه یک روزه اختفا و گرفت در انجمن اخترشناسی شیراز
• شرکت در دوره‌‌ی مقدماتی نجوم در انجمن اخترشناسی شیراز
• شرکت در دوره‌‌ی پیشرفته نجوم در فرهنگ‌سرای نجوم شیراز
• همکاری در برگزاری برنامه‌های رصدی درون شهری فرهنگ‌سرای نجوم شیراز
• خلاصه‌نویسی و ایرادیابی علمی کتاب‌های علمی شامل «نجوم به‌زبان ساده - مایردگانی»، «اسرار سیاهچاله‌ها - حسین پورعباس» و «جهان در پوست گردو - استیون هاوکینگ»
• سابقه تدریس خصوصی فیزیک پایه
• علاقه‌مند به مطالعه آزاد، در زمینه‌ی کیهان‌شناسی، اخترفیزیک و فلسفه