سمینار معین نعمتی

موضوع ارائه: خوشه‌های ستاره‌ای از تولد تا مرگ

ارائه دهنده: معین نعمتی

تاریخ ارائه: یکشنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۵

مدت زمان ارائه: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه

 

گاهی اوقات در هنگام رصد آسمان، توده‌هایی از ستارگان متراکم را در یک ناحیه مشخص از آسمان مشاهده می‌کنیم. این اجرام نجومی به «خوشه‌های ستاره‌ای» معروفند. اجرامی در ژرفای کیهان، که هرکدام رازهایی در خود دارند. در این سمینار، سعی داریم تا این اجرام آسمانی را از مرحله تشکیل، مورد بررسی قرار داده؛ ویژگی انواع خوشه را ذکر کرده و از کاربرد این اجرام در علم، برای شناخت کیهان آگاه شویم. در آخر، پایانی را برای این اجرام شاهد باشیم.