اخبار نجومی جهان از 17 تا 24 آذرماه 1392

اخبار نجومی ایران و جهان از 17 تا 24 آذرماه در نشست هفتگی انجمن اخترشناسی شیراز:

- هابل دنیاهای مه گرفته را نشانه می رود

- تلسکوپ فضایی هابل نخستین شواهد خروج بخارآب از قمر اروپا را نظاره گر است

- دومین میمون فضانورد ایرانی به فضا رفت 

- چین روی ماه فرود آمد