سمینار علی عمانی

موضوع ارائه: طیف‌سنجی مرئی نجومی
ارائه دهنده: آقای علی عمانی
تاریخ ارائه: یکشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۵
مدت زمان پیشنهادی: 45 تا 50 دقیقه
 

شناخت ما از اجرام ژرفی آسمان با روش‌های رصدی و اُپتیکی با محدودیت‌هایی جدی روبرو است. راهی بسیار دقیق و کامل، با محدودیت‌های اندک وجود دارد که می‌توان داده‌هایی شگفت‌انگیز از هر جرمی و در هر فاصله‌ای بدست آورد. مهم‌ترین منبع دریافت داده از آسمان، نور است که در سه بخش تصاویر، تغییرات شدت نور و طیف‌سنجی بررسی می‌شود. با طیف‌سنجی حرفه‌ای می‌توان گستره‌ای از اجرام از (خورشید تا دورترین کهکشان‌ها) را زیر مطالعه دقیق برد و با آنالیز طیف آن به اطلاعاتی بسیار ارزشمند دست یافت. در این سمینار به بررسی این روش و ماهیت طیف‌های مرئی نجومی می‌پردازیم.