سمینار عرفان کشاورز

موضوع سمینار: «بررسی ساختار کهکشان‌های فعال؛ بخش اول: هسته‌های فعال کهکشانی و انواع AGNها»
زمان ارائه: یکشنبه ۱۰بهمن ۱۳۹۵
مدت زمان ارائه: ۶۰ دقیقه
 
 
چکیده:
 
با مطالعه‌ی تابشی که از گوشه و کنار جهان از گذشته‌های دور به سوی ما گسیل شده است‌، می‌توانیم بررسی کنیم که کهکشان‌ها در جوانی خود چگونه بودند و چگونه رفتار می‌کردند. در بخش اول سمینار تلاش بر این است که مطالعه‌ای سطحی بر روی انواع AGN‌ها از سیفرت‌ها و اختر‌وش‌ها تا بلازار‌ها و کهکشان‌های رادیویی صورت گیرد و نحوه‌ی مطالعه‌ی آن‌ها به کمک ویژگی‌های منحصر به فردی که در طیف‌شان وجود دارد توضیح داده ‌شود. در ادامه با استفاده از ریاضیات تلاش شده است که برای هسته‌ی فعال یک کهکشان از گروه AGN یک مدل‌سازی ساده صورت گیرد.