سمینار خانم بنفشه اسلاملو

موضوع سمینار:شناخت و شناسایی شهاب‌سنگ‌ها
ارائه دهنده: خانم بنفشه اسلاملو
زمان ارائه: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۶۰ دقیقه
 
چکیده:
 
شناخت شهاب‌سنگ‌ها، پیوندی میان دو عرصه‌ی به ظاهر متفاوت «زمین‌شناسی» و «اخترشناسی» است. این اجرام آسمانی، از ترکیباتی تشکیل شده‌اند که آن‌ها را از سنگ‌های زمینی متمایز می‌کند. در این سمینار، سعی بر آن است تا با اصول اولیه شناخت شهاب‌سنگ و ترکیبات سازنده‌ی آن آشنا شده، تا امکان شناسایی آن‌ها از سنگ‌های زمینی فراهم گردد‌.