سمینار آقای امین رضا کیفرگیر

موضوع سمینار: آشنایی با عوارض سطحی ماه
ارائه دهنده: آقای امین‌رضا کیفرگیر
زمان ارائه: شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۵۰ دقیقه
چکیده:
 
هنگامی که بشر برای نخستین بار، به آسمان چشم دوخت، اولین جرمی که نظرش را جلب کرد، کره‌ای درخشان بود که آن را «ماه» نامید. امروزه به نقش تاثیرگذار این جرم آسمانی در تشکیل حیات و تنظیم اکوسیستم‌های زمین پی برده‌ایم. انسان‌ها بر پایه‌ی گردش ماه در آسمان نوعی تقویم خاص را تنظیم کرده‌اند و ماه همچنان در زندگی ما حضور پررنگی دارد.
 
برای منجمین آماتور نیز ماه سوژه‌ی جالبی برای رصد است. تنها جرم آسمانی که می‌توانیم با ابزارهای ساده، جزئیات و عوارض سطحی آن را مورد بررسی قرار داده و پژوهش‌های بسیاری را بر روی آن انجام دهیم. در این سمینار قصد داریم که ماه را از نظر عوارض سطحی مورد بررسی قرار داده و در مورد موضوعات پیرامون آن به بحث بنشینیم.
 
#انجمن_اخترشناسی_شیراز