انتخابات سرپرستی دوره 97-96

با نزدیک شدن به روز برگزاری جشن سالگرد تاسیس انجمن اختر شناسی (جمعه 24 شهریور ماه) ، همانند هرساله سرپرست دوره آینده‌ انجمن در آن روز با رای اعضای حاضر در برنامه انتخاب خواهد شد.
 
از این رو شرایط نامزد شدن افراد واجد شرایط به شرح زیر اعلام می شود:
1-داشتن سن قانونی (۱۸ سال)
 
2-عضویت در انجمن اخترشناسی شیراز (حداقل ۱ سال)
 
افرادی که شرایط فوق را دارا هستند، می توانند فقط تا روز جمعه 17 شهریور ماه درخواست اعلام نامزدی خود را به صورت کتبی یا در قالب یک ایمیل به سرپرست فعلی انجمن به آدرس
 
ashkar.farzad@gmail.com
تحویل دهند.
زمان تبلیغات و ارائه برنامه های نامزد های انتخابات به مدت یک هفته و از تاریخ 18 تا 23 شهریور ماه خواهد بود.
 
#انجمن_اخترشناسی_شیراز