اطلاعیه هیات بازرسی

اطلاعیه هیئت بازرسی
با توجه به استعفای آقای محمود عبداللهی از هیئت بازرسی انجمن، بدینوسیله آقای حامد نیک سرشت بعنوان عضو اصلی این هیئت انتخاب گردیده و لازم است در انتخابات پایان دوره، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیئت بازرسی برای دوران باقیمانده انتخاب گردد.
مطابق بند یک قوانین هیئت بازرسی: " در انتخابات پایان دوره سرپرستی، از بین اعضای خوش نام، باتجربه، آشنا به قوانین و مقررات، دارای سابقه مدیریت و آشنا به امور اجرایی و مدیریتی انجمن، سه نفر با انتخاب اعضای رسمی انجمن به عنوان هیئت بازرسی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل برای سه سال بعد انتخاب می گردند."
لذا در صورتی که عضوی از انجمن قصد شرکت در انتخابات مذکور را داشته یا اعضای محترم انجمن شخص خاصی را مد نظر دارند مراتب را حداکثر تا پایان روز دوشنبه بیستم شهریورماه به مسوول هیئت بازرسی (آقای منصوری به شماره 09399754506) اطلاع دهند.
لازم به ذکر است که شرایط رای دهندگان در  انتخابات سرپرستی و هیئت بازرسی یکسان می باشد.
 
هیئت بازرسی انجمن اخترشناسی شیراز