آغاز دوره‌ی 97-1396 سرپرستی انجمن اخترشناسی شیراز

با برگزاری انتخابات در جشن نوزدهمین سالگرد تأسیس انجمن اخترشناسی شیراز، سرپرست انجمن با رأی اکثریت اعضای محترم انجمن انتخاب شد. بر این اساس جناب آقای محمود عبدالهی به عنوان سرپرست انجمن اخترشناسی شیراز برای دوره‌ی 97-1396 انتخاب شدند که از اول مهرماه رسماً کار خود را آغاز می‌کنند. همچنین در این انتخابات جناب آقای میثم عبدالهی با کسب اکثریت آرای واجدین شرایط به عنوان عضو علی‌البدل هیأت نظارت و بازرسی انتخاب شدند.
 
جزئیات انتخابات سرپرستی:
آقای فرزاد اشکر 10 رأی
آقای محمود عبدالهی 19 رأی
آقای محسن عمانی زیارتی انصراف
آراء باطله صفر
 
جزئیات انتخابات عضو علی‌البدل هیأت نظارت و بازرسی:
آقای میثم عبدالهی 22 رأی موافق
آراء مخالف یا باطله 7 رأی
 
هیأت علمی انجمن اخترشناسی شیراز نیز در ابتدای دوره‌ی 97-1396 انتخابات داخلی برگزار کرد و اعضای این هیأت، سرپرست هیأت علمی را انتخاب کردند. بر این اساس با اتفاق آرای همه‌ی اعضای حاضر، جناب آقای آروین صداقت‌کیش به عنوان سرپرست هیأت علمی انجمن اخترشناسی شیراز انتخاب شدند.
 
همچنین سرپرست انجمن اخترشناسی شیراز در نخستین روز کاری خود، همکاران خویش در هیأت سرپرستی را مشخص کردند:
محمود عبدالهی: سرپرست
نازنین بیات: مسئول امور اعضا
میثم عبدالهی: مسئول روابط عمومی
علی عمانی: مسئول امور اجرایی
بنفشه اسلاملو: مسئول امور مالی
ذبیح موسوی: مسئول اطلاع رسانی
آروین صداقت کیش: نماینده ی هیأت علمی در سرپرستی
 
برای اطلاع اعضای محترم انجمن اخترشناسی شیراز و دنبال کنندگان فعالیت‌های این انجمن، اعضای هیأت نظارت و بازرسی و هیأت علمی نیز معرفی می‌شوند.
هیأت نظارت و بازرسی: ابراهیم منصوری، آورین صداقت کیش، حامد نیک سرشت، میثم عبدالهی (علی البدل)
هیأت علمی: آروین صداقت کیش، امیر حسین رنجبر، مهدی موسوی، فاطمه صفایی، ذبیح موسوی