سمینار یاسمن فقیهی

موضوع سمینار: اخترزیست‌شناسی و چگونگی تشکیل حیات در زمین
ارائه دهنده: خانم یاسمن فقیهی
تاریخ ارائه: یکشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۴۵ دقیقه
 
چکیده:
اخترزیست شناسی علمی است تحلیلی و پژوهشی. یکی از مزایای این علم، بین‌رشته‌ای بودن آن است که افراد زیادی را جذب خود کرده است. اخترزیست‌شناسی به چگونگی به‌وجود آمدن حیات در زمین و خارج از زمین و شرایط تشکیل حیات می‌پردازد. یکی از موضوعات مطرح و مهم در اخترزیست‌شناسی چگونه به‌وجود آمدن حیات در زمین است. تا به حال نظریه‌های زیادی در این مورد بیان شده است، مانند سوپ بنیادین، پیتزای بنیادین و ... هنوز چگونه به‌وجود آمدن حیات در زمین به‌طور دقیق مشخص نشده است، اما دو عدد از نظریه‌هایی که به ظاهر درست‌تر از بقیه است، نظریه‌های «مدل حباب» و «پانسپرمیا» است. نظریه‌ی مدل حباب بیان می‌کند که حیات از دریاها در پنج مرحله به‌وجود آمده است. 
اما نظریه‌ی پانسپرمیا چندین نوع دارد، ما به یکی از جذاب‌ترین و مطرح‌ترین آن‌ها می‌پردازیم که بیان می‌کند شواهد حال سیاره‌ی مریخ این‌گونه نشان می‌دهد که قبلاً در مریخ حیات وجود داشته و به وسیله‌ی شهاب‌سنگ به زمین منتقل شده است.