کلاس‌های آموزشی زمستان 96

انجمن اخترشناسی شیراز در راستای اهداف آموزشی خود برای ترم زمستان کلاس‌های آموزش نجوم برگزار می‌کند. این کلاس‌ها که از ترم‌های اول، دوم و نجوم کودکان سیستم آموزشی انجمن اخترشناسی شیراز هستند، به شرح زیر برگزار می‌شوند:
 
🔹 ترم اول: هر دو کلاس باهم 160000 تومان
🌘 نجوم مقدماتی 98000 تومان
🌖 عکاسی نجومی 89000 تومان
 
🔹 ترم دوم: هر کلاس باهم 200000 تومان
🌗 نجوم نظری (2) 115000 تومان
🌓 نجوم رصدی (2) 115000 تومان
 
🌛 نجوم کودکان 98000 تومان
 
 شماره تلفن ویژه‌ی ثبت نام: 09369462894 
 
 
زمان برگزاری این کلاس‌ها بر اساس ساعات دانشجویان و مدرسان تعیین می‌شود. همچنین مکان نیز متعاقباً به اطلاع می‌رسد. کلاس‌های آموزشی انجمن اخترشناسی شیراز توسط اعضا یا مدرسان مورد تأیید هیأت علمی انجمن اخترشناسی شیراز و با طرح درس‌های به‌روز شده‌ی هیأت علمی انجمن و با امکانات صوتی و تصویری برگزار می‌شود.