انجمن اخترشناسی شیراز - کلاس‌های آموزشی زمستان 96

کلاس‌های آموزشی زمستان 96

انجمن اخترشناسی شیراز در راستای اهداف آموزشی خود برای ترم زمستان کلاس‌های آموزش نجوم برگزار می‌کند. این کلاس‌ها که از ترم‌های اول، دوم و نجوم کودکان سیستم آموزشی انجمن اخترشناسی شیراز هستند، به شرح زیر برگزار می‌شوند:
 
🔹 ترم اول: هر دو کلاس باهم 160000 تومان
🌘 نجوم مقدماتی 98000 تومان
🌖 عکاسی نجومی 89000 تومان
 
🔹 ترم دوم: هر کلاس باهم 200000 تومان
🌗 نجوم نظری (2) 115000 تومان
🌓 نجوم رصدی (2) 115000 تومان
 
🌛 نجوم کودکان 98000 تومان
 
 شماره تلفن ویژه‌ی ثبت نام: 09369462894 
 
 
زمان برگزاری این کلاس‌ها بر اساس ساعات دانشجویان و مدرسان تعیین می‌شود. همچنین مکان نیز متعاقباً به اطلاع می‌رسد. کلاس‌های آموزشی انجمن اخترشناسی شیراز توسط اعضا یا مدرسان مورد تأیید هیأت علمی انجمن اخترشناسی شیراز و با طرح درس‌های به‌روز شده‌ی هیأت علمی انجمن و با امکانات صوتی و تصویری برگزار می‌شود.