سمینار محمد جواد کاوه

موضوع: «افق‌های نو و اکتشافاتش در پلوتو»
ارائه دهنده: محمدجواد کاوه
تاریخ ارائه: یکشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۵۰ دقیقه
راهنما: اشکان عارفی
 
چکیده:
پلوتو که وجودش در سال ۱۹۱۶ توسط «پرسیوال لاول» پیش‌بینی شده بود، در سال ۱۹۳۰ توسط «تامبا» کشف شد. «جیمز کریستی» در دهه‌ی ۱۹۷۰ متوجه چرخش کشیدگی پلوتو در رصدها شد که به کشف شارون منجر گردید. قمرهای نیکس و هایدرا در سال ۲۰۰۵ با استفاده از عکس‌های تلسکوپ هابل کشف شدند.
به منظور بررسی بیشتر پلوتو و قمرهایش و همچنین کمربند کویپر، فضاپیمای افق‌های نو، به عنوان اولین فضاپیمای ارسالی به پلوتو در سال ۲۰۰۶ پرتاب شد. ژنراتور رادیو ایزوتوپ این فضاپیما، علاوه بر تامین حرارت جهت کنترل دما، توان الکتریکی  مورد نیاز سامانه‌ی پیشرفته‌ی جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و همچنین سامانه‌های هفت‌گانه‌ی اندازه‌گیری را تامین می‌کند. فضا پیما از ۱۶ عدد موتور کوچک، جهت تغییر و تصحیح مسیر بهره می‌گیرد.
سامانه‌های اندازه‌گیری فضاپیما اطلاعات ارزشمندی را از جمله بررسی ساختار و ترکیبات جو، دمای سطح، دما و فشار لایه‌ی زیرین جو پلوتو، بررسی اثر جو پلوتو بر طوفان‌های خورشیدی و همچنین تهیه‌ی تصاویر با کیفیت بالا از سطح پلوتو و شارون جمع‌آوری می‌کنند.