سمینار محمد جواد کاوه

📝 موضوع سمینار: «کاسینی و اکتشافاتش در زحل»
ارائه دهنده: آقای محمد جواد کاوه
🗓 تاریخ ارائه: یکشنبه 6 اسفند 1396
🕗 مدت زمان ارائه: حدود 50 دقیقه
🖋 راهنما: آقای اشکان عارفی
 
🔹 چکیده:
زحل که دومین سیاره‌ی بزرگ منظومه شمسی است دارای ۱۵۰ قمر می‌باشد که ۵۳ عدد از آنها دارای نام‌های رسمی هستند و تیتان با قطر ۵۱۵۰ کیلومتر بزرگترین آن‌هاست. چگالی این سیاره حدود یک‌هشتم زمین و کمتر از آب است. حلقه‌های زحل با پهنای حدود ۲۸۰ هزار کیلومتر و ضخامت یک کیلومتر زیبایی خاصی به این سیاره بخشیده است.
فضاپیمای کاسینی که در سال 1997 به منظور بررسی بیشتر زحل و قمرهایش پرتاب شده بود بعد از 6 سال به این سیاره رسید و حدود 19 سال با گردش به دور زحل اطلاعات ارزشمندی را به زمین ارسال کرد از جمله: تهیه‌ی نقشه‌ی میدان مغناطیسی و میدان گرانشی زحل، کشف اقیانوس داخلی و جت آب در انسلادوس، تهیه‌ی نقشه‌ی عوارض سطحی تیتان، تهیه‌ی عکس‌های با جزئیاتی بی‌سابقه از حلقه‌های زحل و....