سمینار محمد حسین غلامی

📝 موضوع: «نسبیت خاص به زبان عام»
ارائه دهنده: آقای محمد حسین غلامی
🗓 زمان ارائه: یکشنبه 27 اسفندماه 1396
🕗 مدت زمان ارائه: حدود 60 دقیقه
🖋 راهنما: آقای آروین صداقت‌کیش
 
🔹 چکیده:
در اواخر قرن نوزدهم، مسایلی در فیزیک مطرح شد که بیانگر تناقض میان نظریه الکترودینامیک و مکانیک نیوتونی (برای مثال آزمایش مایکلسون و مورلی یا آزمایش فیزو) بود. در اوایل قرن بیستم آلبرت اینشتین با ارایه‌ی نظریه‌ی نسبیت خاص خود توانست مکانیک نیوتونی را به گونه‌ای اصلاح کند که توجیه‌گر این تناقضات باشد. در اینجا قصد داریم با روندی تاریخی، انگیزه‌ی ارائه‌ی این نظریه را مرور کرده و با زبانی ساده اصول موضوعه (از جمله برابری همه‌ی چارچوب‌های لَخت و ثابت بودن سرعت نور از دید همه‌ی ناظرها) و نتایج این نظریه در توجیه تناقضات گفته شده را بیان کنیم.