15 سال با انجمن اخترشناسی شیراز

شهریورماه امسال انجمن اخترشناسی شیراز پانزدهمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد. این جشن که هرساله در شهریورماه برگزار می‌شود نماد تأسیس انجمن اخترشناسی شیراز در سال 1377 است. انجمن اخترشناسی شیراز در این سال از ادغام دو انجمن نجومی عبدالرحمان صوفی و پَرَن به وجود آمد و تا به امروز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های نجوم آماتوری ایران به فعالیت‌های خود بدون وقفه ادامه می‌دهد.