سمینار محمد حسین غلامی

📝 موضوع: گرانش؛ برهمکنش یا هندسه؟ 
ارائه دهنده: محمدحسین غلامی
🗓 تاریخ ارائه: یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷
 
🔹 چکیده:
احتمالاً بارها این جمله را شنیده یا خوانده‌ایم که "در جهان چهار نیروی بنیادی وجود دارد که عبارتند از الکترومغناطیس، نیروهای قوی و ضعیف هسته‌ای و گرانش."  در اینجا گرانش را به عنوان نیرویی می‌شناسیم که نیوتون در سال ۱۶۸۷ با عنوان "قانون جهانی گرانش" فرمول‌بندی کرد. اما در سال ۱۹۱۶ آلبرت انیشتین گرانش را با فرمول بندی "نسبیت عام" به انحنای فضا-زمان نسبت داد که تفاوت زیادی با دیدگاه نیوتون از گرانش دارد. در این ارائه قصد داریم فارغ از پیچیدگی‌های ریاضی توصیف گرانش، به شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو دیدگاه بپردازیم.