سمینار امین رضا کیفرگیر

📝 موضوع: «بررسی ساختار و ویژگی‌های اتمسفر سیاره زمین»
👤 ارائه دهنده: امین‌رضا کیفرگیر
🗓 زمان ارائه: یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷
🕗 مدت زمان ارائه: ۴۰ دقیقه
🖋 راهنما: اشکان عارفی
 
🔹 چکیده:
حیات بر روی زمین، به اتمسفر این سیاره وابسته است که به لطف نیروی گرانش در اطراف زمین شکل گرفته است. از این رو شناخت دقیق و علمی این کره‌ی گازی، موضوعی مهم برای انسان‌ها خواهد بود. در این سمینار به بررسی ساختار جو زمین خواهیم پرداخت. ترکیبات اتمسفر را بررسی کرده و ویژگی‌های هر کدام از لایه‌های تشکیل دهنده آن، از تغییرات دما و چگالی و فشار تا سرعت صوت را مرور خواهیم کرد و در انتها به چند رابطه‌ی فیزیکی مرتبط با اتمسفر خواهیم پرداخت.