اخبار نجومی جهان از 15 تا 22 دی‌ماه 1392

اخبار نجومی جهان هرهفته در نشست هفتگی انجمن اخترشناسی شیراز گردآوری و ترجمه و ارائه می‌شود:

 

-لکه های خورشیدی غول پیکر، با ابعادی بزرگتر از قطر زمین، بر روی سطح خورشید ظاهر شدند

 

-کشف کهکشان های فوق العاده درخشان و جوان

 

-گونهِ جدیدِ حیرت انگیز از "ستاره های پرسرعت" در حال فرار از کهکشان دیده شد

 

-ماهواره چانگ ای 3 با بهره وری از طیف سنج خود ، نخستین طیف سنگ پوشه های ماه را ثبت کرد

 

دریافت فایل