سمینار علی غریبی زیارتی

📝 موضوع سمينار: «بررسی منشاء گرانش از دیدگاه ترمودینامیکی»
👤 ارائه دهنده: علی غریبی زیارتی
🗓 زمان سمينار: يكشنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۷
🕕 مدت ‌زمان سمينار: ۶۰ دقيقه
🖋 راهنما: اشکان عارفی 
 
🔹چكيده:
اخیرا پژوهشگران نظریه‌ی ریسمان در دانشگاه آمستردام، مدلی جدید از گرانش را ارائه کرده‌اند که در این مدل، گرانش بجای یک نیروی بنیادی، پدیده‌ای نوظهور و ترمودینامیکی تلقی می‌گردد. همان‌گونه که دما از حرکت ذرات میکروسکوپی ناشی می‌شود، گرانش نیز از تغییر در بیت‌های بنیادی اطلاعات که در ساختار فضا-زمان ذخیره شده‌اند، پدیدار می‌شود. از نقاط قوت این نظریه، سازگاری آن با اصل هولوگرافیک است.
در این سمینار به شرح این مدل جدید خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان گرانش را ناشی از تغییر محتوای آنتروپی یک سیستم فرض کرده و آن را به عنوان یک نیروی بنیادی درنظر نگرفت. همچنین چگونگی تفسیر قانون کولن و نیروهای بنیادی دیگر را در این مدل مرور کرده و امکان ادغام این مدل با مکانیک کوانتومی و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را بررسی خواهیم کرد. در انتها به بررسی مدل ورلینده در فضای FRW و ابعاد اضافی خواهیم پرداخت.