گزارش مراسم 20مین سالگرد تأسیس انجمن اخترشناسی شیراز و انتخابات سرپرستی

این مراسم با تأخیر حدود یک ساعت شروع شد. ابتدا سرپرست محترم دوره‌ی ۹۷-۹۶ آقای محمود عبدالهی گزارشی از آنچه در این دوره گذشته بود ارائه کردند. سپس سرپرست محترم هیأت علمی آقای آروین صداقت‌کیش به گزارش وضعیت هیأت علمی انجمن اخترشناسی شیراز طی یک سال گذشته پرداختند.
پس از این گزارش‌ها، استاد ارجمند فیزیک و کیهان‌شناسی، جناب دکتر پوست‌فروش قبول زحمت کرده و سخنانی در باب فعالیت‌های آماتوری نجوم ایراد کردند. سپس ویدیو کلیپ ویژه‌ی مراسم بیستمین سالگرد پخش شد.
پس از این‌ها، نماینده‌ی هیأت محترم نظارت و بازرسی آقای ابراهیم منصوری وضعیت انتخابات و نحوه‌ی برگزاری را شرح دادند. سپس تنها کاندید این دوره آقای سید ذبیح الله موسوی ظرف چند دقیقه اهداف و برنامه‌های خود را معرفی کردند.
با برگزاری انتخابات به صورت رأی اعتماد و‌ پس از شمارش در مقابل اعضای حاضر، آقای سید ذبیح الله موسوی با کسب ۸۰٪ آرا، به‌عنوان سرپرست دوره‌ی ۹۸-۹۷ انجمن اخترشناسی شیراز انتخاب شدند.
در انتهای برنامه از اعضا و میهمانان گرامی با کیک و نوشیدنی پذیرایی شد.