سمینار زهرا کاظمی

📝 موضوع سمينار: «بررسی تاثیر پرتوهای کیهانی بر DNA و فرگشت موجودات زنده»
👤 ارائه دهنده: زهرا کاظمی
🗓 زمان سمينار: يكشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷
🕕 مدت ‌زمان سمينار: ۶۰ دقيقه
🖋 راهنما: اشکان عارفی 
 
🔹چكيده:
پرتوهای کیهانی پر انرژی هرلحظه در حال بمباران زمین هستند، اما سپر ژئومغناطیسی زمین ۹۹.۹ انها را دفع کرده و مانع رسیدن آنها به سطح زمین می‌شود . با وجود سپر مغناطیسی و اتمسفر زمین، درصد کمی از این پرتوها به سطح زمین رسیده و اشکالاتی را در حافظه‌ی وسایل الکترونیکی ایجاد می‌کنند و این موضوع شک دانشمندان را برانگیخت که شاید این پرتوها بر مولکول حساسی مثل DNA نیز اثر بگذارد و چه‌بسا رمز تکامل جاندارن به این موضوع وابسته باشد. این فرضیه، آغازی برای آزمایش‌ها و تحقیقات بعدی بود.
 
در این سمینار، پرتوهای کیهانی را به شکل دقیق‌تری بررسی کرده، سپس نگاهی به مفاهیم مرتبط با فرگشت جانوران خواهیم کرد و در انتها به بررسی اثر پرتوهای کیهانی بر DNA موجودات زنده خواهیم پرداخت.