سمینار رضا توکلی

موضوع سمينار: آشنایی با دیاگرام‌های فاینمن
👤 ارائه دهنده: رضا توکلی
🗓 تاریخ ارائه: يكشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
🕕 مدت ‌زمان ارائه: ۶۰ دقيقه
🖋 راهنما: مهدی موسوی
 
چکیده:
فیزیک ذرات بنیادی از ابتدای قرن بیستم و با کشف الکترون توسط جی. جی. تامسون آغاز شد. منتها رد پای ایده‌های اولیه‌ی آن را می‌توان در نظرات دموکریتوس، دانشمند و فیلسوف یونان باستان، نیز جستجو کرد. ذرات بنیادی شاخه‌ای پیشرو در فیزیک جدید به شمار می‌رود که در کنار برخورداری از زمینه‌ی گسترده‌ و بدیع نظری، اغلب پیش‌بینی‌ها و نتایج آن از بوته‌ی آزمایش نیز سربلند بیرون آمده است. در این میان نظریات ریچارد فاینمن نقش برجسته‌ای در فرمولبندی بخش‌های مختلف فیزیک ذرات بنیادی داشته است. دیاگرام‌های ابداعی او ابزاری ضروری برای درک و ساده‌سازی محاسبات پیچیده‌ی مربوط به برهمکنش‌های مختلف ذرات به حساب می‌آید.
در این گفتار سعی بر آن است تا با بیانی کیفی به معرفی ذرات بنیادی و برهمکنش‌های میان آن‌ها پرداخته شود. ابتدا توضیحی مختصر درباره‌ی ذرات بنیادی (تاریخچه و گروه‌بندی آن‌ها) ارائه خواهد شد. سپس نمودارهای فاینمن معرفی شده و نقش آن‌ها در توصیف برهم‌کنش‌های بنیادی بین ذرات (الکترودینامیک کوانتومی، کرومودینامیک و فلیورودینامیک کوانتومی) بیان خواهد گردید. سپس به قوانینی اشاره خواهد شد که احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده‌ی کوانتومی را در برهمکنش بین ذرات بیان می‌کند.