سمینار میثم عباسی

موضوع: بررسی علل درخشش و تنوع رنگ در ستارگان
👤 ارائه دهنده: میثم عباسی
🗓 تاریخ ارائه: يكشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸
🕕 مدت ‌زمان ارائه: ۴۰ دقيقه
🖋 راهنما: اشکان عارفی 
 
چكيده:
برای بسیاری از مردم، ستارگان آسمان همیشه به رنگ سفید می‌درخشند. ولی از نگاه تیزبین یک منجم، هر ستاره رنگ مخصوص به خود را دارد. با نگاه دقیق‌تری به آسمان خواهیم دید که برخی ستارگان به رنگ آبی و برخی به رنگ زرد و نارنجی و قرمز می‌درخشند. به راستی چه علتی چنین تنوع رنگی را منجر می‌شود؟ حتی ممکن است این سوال مطرح شود که چرا یک ستاره باید بدرخشد و از خود نور تابش کند؟
در این سمینار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت و پاسخ این سوالات را خواهیم داد. در اولین قدم به بررسی ساختار خود نور خواهیم پرداخت و ویژگی‌های موج الکترومغناطیسی را برررسی خواهیم کرد. سپس مروری بر پدیده‌هایی در طبیعت خواهیم داشت که به انتشار نور منجر می‌شوند. نهایتا با استفاده از قانون پلانک، رابطه‌ی بین دمای سطحی و رنگ اجرام درخشان را استخراج و همین موضوع را به دمای ستارگان تعمیم خواهیم داد. در انتها نگاهی خواهیم داشت به مساله‌ی پراکندگی نور در اتمسفر و اثر این پدیده بر رنگ ظاهری اجرام آسمانی.