نتیجه انتخابات 21 مهر 1398

طی انتخابات سرپرستی به تاریخ یکشنبه 21 مهر 1398، جناب آقای محمد جواد کاوه با کسب اکثریت مطلق آرا (18 رأی از 24) به سرپرستی دوره 99-1398 برگزیده شدند.
 
 
 
همچنین طی انتخابات هیأت نظارت و بازرسی در تاریخ یکشنبه 21 مهر 1398، آقایان آروین صداقت کیش، محسن عمانی زیارتی و میثم عبدالهی با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان اعضای اصلی و سرکار خانم زهرا اسلاملو به عنوان عضو علی البدل هیأت نظارت و بازرسی دوره 1401-1398 برگزیده شدند. (در عکس زیر به ترتیب از چپ به راست)