جشن پانزدهمین سالگرد تأسیس انجمن اخترشناسی شیراز

انجمن اخترشناسی شیراز روز 29 شهریورماه 1392، پانزدهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت و اعضای انجمن، سرپرست یک‌سال آینده و اعضای نخستین هیات بازرسی را برای سه سال آینده انتخاب کردند. در پایان این مراسم آقای حامد نیک سرشت به عنوان سرپرست و آقایان ابراهیم منصوری، حامد دهقانی و مهدی موسوی به عنوان اعضای هیات بازرسی انتخاب شدند.

برنامه‌ی کلی این مراسم بدین ترتیب بود:
- خوش‌آمد گویی و معرفی مراسم توسط مجری محترم جناب آقای منصوری
- سخنرانی دکتر سعید عطارد کیهان‌شناس و استاد پیشکسوت فیزیک و نجوم
- ارائه‌ی گزارش یک‌ساله‌ی سرپرستی 91-92 توسط جناب آقای علی عمانی
- ارائه‌ی گزارش یک‌ساله‌ی هیات علمی توسط جناب آقای مهدی موسوی (جانشین سرپرست هیات علمی)
- پخش نماهنگ فعالیت‌ای یک‌ساله‌ی انجمن
- اهداء جایزه‌ی سمینار برتر به آقای محمد حسین غلامی و خانم اعظم حاج‌مراد
- انتخابات سرپرستی با پیروزی جناب آقای حامد نیک‌سرشت
-انتخابات هیات بازرسی با پیروزی آقایان ابراهیم منصوری، حامد دهقانی و مهدی موسوی
- پذیرایی و کیک تولد انجمن!