برنامه‌های علمی گشت نجومی 6 و 7 شهریور 1393

برنامه‌های علمی انجمن اخترشناسی شیراز برای گشت نجومی 6 و 7 شهریور به‌صورت تفکیک موضوعی بدین ترتیب است:

 

آسمان شب
- آشنایی با آسمان شب و صورت‌های فلکی، روش‌های جهت‌یابی و مفاهیم ابتدایی هندسه کروی
- اهمیت یادگیری صورت‌های فلکی برای پیدا کردن اشیاء سماوی
- مفاهیم مکانیک سماوی؛ کره سماوی، حرکت سیارات، حرکت ستارگان (زمینه‌ی آسمان)، طلوع‌ها و غروب‌ها، تأثیر حرکت‌های زمین بر آسمان و ...
- آشنایی با کاتالوگ های معتبر رصدی
- معرفی انواع اجرام قابل رویت با تلسکوپ
- آشنایی مقدماتی با اطلس آسمان کارکوشکا
 
تلسکوپ
- شیوه‌ی کار تلسکوپ و مفاهیم مقدماتی آن؛ سیستم اپتیکی، انواع آینه‌ها، مقر، سیستم‌های مختصات و... 
- هم خط کردن و نصب فایندر (اهمیت هم خطی برای رؤیت اجرام)
 
عکاسی آسمان شب
- معرفی عکاسی آسمان شب، لوازم و شیوه‌های کلی
- عکاسی آسمان شب بدون تلسکوپ
- عکاسی اجرام نجومی با تلسکوپ
 
رصد عملی
- شیوه‌های رصد بدون تلسکوپ (میدان باز)
- رصدهای عُمقی (با تلسکوپ)؛ چگونگی پیدا کردن جرم از طریق فایندر، چگونگی پیدا کردن اجرام عمقی از طریق ستارگان نزدیک و استفاده از کاتالوگ (روش پرش ستاره‌ای Star Hopping)، تعیین تقریبی مکان اجرام به کمک سیستم مختصات سمتی-ارتفاعی
- تمرین رصد کردن 4 نوع جرم مختلف در آسمان
 
بحث علمی نیز به معمول همیشه از ساعت 2:30 بامداد آغاز خواهد شد و تا صبح ادامه می یابد.