انجمن اخترشناسی شیراز: سمینارها

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوع سمینار: «بررسی منابع رادیویی شبه‌ستاره‌ای و کاربرد آن‌ها در سراسر کیهان»
ارائه دهنده: خانم ریحانه شایق
تاریخ ارائه: یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: حدود ۴۰ دقیقه

موضوع سمینار: «مروری بر رصد سیارات داخلی و خارجی»
زمان ارائه: شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۴۵ دقیقه

موضوع سمینار: «فاصله سنجی کیهانی با استفاده از داده ستارگان متغیر قیفاووسی»
زمان ارائه: شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۷۰ دقیقه
 
 

موضوع سمینار: «آشنایی با عوارض سطحی ماه»
ارائه دهنده: آقای امین‌رضا کیفرگیر
زمان ارائه: شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۵۰ دقیقه
 
 

موضوع سمینار: شناخت و شناسایی شهاب‌سنگ‌ها
زمان ارائه: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
مدت زمان ارائه: ۶۰ دقیقه
 

موضوع سمینار: «پژوهشی در باب ریشه‌یابی عناصر نجومی در نقوش و آثار دوره‌ی هخامنشی»

زمان ارائه: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

مدت زمان ارائه: ۹۰ دقیقه

موضوع سمینار: «بررسی ساختار کهکشان‌های فعال؛ بخش دوم: ساختار قرص برافزایشی و جت‌ها و هدف از مشاهده‌ی اختروش‌ها»
زمان ارائه: یکشنبه ۱۷بهمن ۱۳۹۵
مدت زمان پیشنهادی: ۶۰ دقیقه
 

موضوع سمینار: «بررسی ساختار کهکشان‌های فعال؛ بخش اول: هسته‌های فعال کهکشانی و انواع AGNها»
زمان ارائه: یکشنبه ۱۰بهمن ۱۳۹۵
مدت زمان ارائه: ۶۰ دقیقه
 
 

موضوع سمینار: «بررسی طیف ستارگان، تشکیل و تحلیل»
زمان ارائه: یکشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۵
مدت زمان: ۵۰ دقیقه
 

موضوع سمینار: بررسی تفاوت طیف «کهکشان‌ها» و «ستارگان» و کاربرد طیف‌سنجی در شناخت ساختار کهکشان‌ها
زمان ارائه: یکشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵
مدت زمان ارائه: ۶۰ دقیقه
 

موضوع ارائه: طیف‌سنجی مرئی نجومی
ارائه دهنده: آقای علی عمانی
تاریخ ارائه: یکشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۵
مدت زمان پیشنهادی: 45 تا 50 دقیقه
 

موضوع ارائه: خوشه‌های ستاره‌ای از تولد تا مرگ

ارائه دهنده: معین نعمتی

تاریخ ارائه: یکشنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۵

مدت زمان ارائه: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه

چکیده

گرداننده بحث: معین نعمتی
تاریخ ارائه: یکشنبه 17 مرداد 1395
مدت‌زمان: 50 دقیقه تا یک ساعت

موضوع: ساختار فیزیکی درون ستارگان (بخش دوم)
ارائه کننده: عرفان کشاورز
مدت زمان ارائه: حدود 55 دقیقه

موضوع: ساختار فیزیکی درون ستاره ها (بخش اول)
ارائه کننده: عرفان کشاورز
مدت زمان ارائه: حدود 55 دقیقه

موضوع ارائه: معرفی ستاره‌های ولف رایه  
ارائه دهنده: معین نعمتی
تاریخ ارائه: یکشنبه 26 اردیبهشت 1395
مدت زمان ارائه: حدود 50 دقیقه

گذر سیاره‌ی عطارد از مقابل خورشید در 20 اردیبهشت 1395 فرصت مناسبی برای منجمان و علاقه‌مندان به محاسبات و رصدهای نجومی است که پروژه‌های علمی استاندراد را اجرا کنند. این پدیده با توجه به شرایط خاص نجومی که دارد برای پروژه‌هایی مانند زمان گیری، محاسبات نجومی، نجوم کروی، سرعت سنجی، رسم مدار، زاویه سنجی و... مناسب است.

از همین رو هیأت علمی انجمن اخترشناسی شیراز هم ضمن معرفی این واقعه‌ی نادر نجومی، پروژه‌هایی را برای انجام کارهای علمی-رصدی پیشنهاد می‌کند. این مقاله به قلم امیر حسین رنجبر، سرپرست هیأت علمی انجمن اخترشناسی شیراز نگاشته شده است.

ادامه

موضوع: گذر عطارد
ارائه دهنده: فرزاد اشکر
تاریخ ارائه: یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
مدت زمان ارائه: حدود 45 دقیقه

موضوع: برخوردهای کهکشانی
ارائه دهنده: فرزاد اشکر
تاریخ ارائه: 16 اسفند 1394
مدت زمان ارائه: حدود 50 دقیقه

در گذشته باور بر این بود که «نواختر‌ها» و «ابرنواختر‌ها» ستاره‌های جدیدی هستند که به یکباره با درخشندگی بالایی در آسمان ظاهر می‌شوند.‌ اما امروزه می‌دانیم که این‌ها در واقع مراحلی از تحول ستاره‌های غول و یا سیستم‌های دوتایی هستند.
این میزگرد به منظور تبادل اطلاعات در زمینه‌ی ابرنواختر‌ها (انواع، نحوه‌ی شکل‌گیری، تاثیرات و ..) و پاسخ به پرسش‌های احتمالی حاضرین برگزار می‌گردد. آمادگی و مطالعه‌ی قبلی اعضا محترم در این خصوص، برگزاری هرچه مفید‌تر این میزگرد علمی را نتیجه می‌دهد.
 
یکشنبه 9 اسفند 1394 از ساعت 18 تا 19