اخبار داخلی انجمن – برگه 2 – انجمن اختر شناسی شیراز

اخبار داخلی انجمن

در این بخش می توانید از اخبار داخلی انجمن اخترشناسی شیراز آگاه شوید

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی انتخابات انجمن اخترشناسی شیراز

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی انتخابات سرپرستی انجمن اخترشناسی شیراز

معرفی نامزد انتخابات سرپرستی دوره‌ی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انجمن اخترشناسی شیراز

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی انتخابات انجمن اخترشناسی شیراز

کلاس‌های آموزشی مجازی ترم تابستان

کلاس-آموزشی-بهار-1400

کلاس‌های آموزشی مجازی ترم بهار

کلاس های آموزشی زمستان ۹۹

هیأت سرپرستی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

انتخابات ۲۱ مهر ۱۳۹۸

هفته جهانی فضا ۱۳۹۸

مقاله دیگری نیست
0
0 item
سبد خرید
Empty Cart