ملیکا سهرابی – برگه 3 – انجمن اختر شناسی شیراز

ملیکا سهرابی

یک آذرگوی برساووشی و کهکشان راه شیری

ستیز کهکشانی خواهر و برادری

در امتداد کهکشان راه شیری

برنامه عمومی رصد ماه و سیارات مهرماه ۱۴۰۰

اعضای هیئت سرپرستی دوره ۱۴۰۰_۱۴۰۱ انجمن اخترشناسی شیراز

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی انتخابات انجمن اخترشناسی شیراز

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی انتخابات سرپرستی انجمن اخترشناسی شیراز

معرفی نامزد انتخابات سرپرستی دوره‌ی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انجمن اخترشناسی شیراز

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی انتخابات انجمن اخترشناسی شیراز

جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب –  یادمان پروفسور احمد کیاست پور

0
0 item
سبد خرید
Empty Cart