اخبار داخلی انجمن – انجمن اختر شناسی شیراز

اخبار داخلی انجمن

در این بخش می توانید از اخبار داخلی انجمن اخترشناسی شیراز آگاه شوید

ثبتنام گشت نجومی ۹ و ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱

ثبتنام گشت نجومی ۵ و ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

ثبتنام گشت نجومی ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کلاس‌های آموزشی مجازی ترم بهار ۱۴۰۱

کلاس‌های آموزشی مجازی ترم زمستان ۱۴۰۰

شب یلدا

کلاس‌های آموزشی مجازی ترم پاییز ۱۴۰۰

برنامه عمومی رصد ماه و سیارات مهرماه ۱۴۰۰

اعضای هیئت سرپرستی دوره ۱۴۰۰_۱۴۰۱ انجمن اخترشناسی شیراز

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی انتخابات انجمن اخترشناسی شیراز

0
0 item
سبد خرید
Empty Cart